img

Faglig kompetent regnskabschef søges til velfungerende finansbogholderi i internationalt rederi

 

Som regnskabschef i NORDEN bliver du en del af en professionel Finans- og Regnskabsafdeling med et højt ambitionsniveau. 

Afdelingen beskæftiger sig med bogholderi, regnskab, skat, rapportering, økonomistyring, cash management, controlling, styring af finansielle risici samt ad hoc projekter til understøttelse af strategiske mål. Vi fokuserer på faglighed, kvalitet og værdiskabelse.

 

Ledelse af to teams i et komplekst miljø

Din vigtigste opgave er at lede et velfungerende bogholderi bestående af 11 personer fordelt på 2 teams; Finansbogholderi og Vessel Accounting. Du brænder for både hands-on ledelse hvor du motiverer og sparrer med medarbejderne om de daglige aktiviteter, samt det mere fremadrettede hvor du sammen med teamene udfordrer og forbedrer forretningsgangene og processerne på tværs af værdikæden.

Derudover er dine væsentligste opgaver:

  • Fokus på den regnskabsmæssige behandling af skibsaktiviteten, der består af afstemninger, periodiseringer og estimeringer i forbindelse med opgørelse af skibenes regnskabsmæssige resultater på månedsbasis
  • Kvalitetssikring gennem analyse og gennemgang af regnskabsgrundlag såvel som afstemninger. Endvidere at udfordre og optimere processer samt kontroller
  • Ansvarlig for regnskabsgrundlaget i moderselskabet, som indeholder hovedparten af koncernens transaktioner, samt et mindre oversøisk associeret selskab og to såkaldte pools, herunder planlægning og gennemførelse af måneds-, kvartals- og årsrapportprocessen frem til lukning af bogføringen
  • Løbende assistance til andre afdelinger i regnskabsmæssige spørgsmål
  • Budgettering af koncernens administrationsomkostninger, budgetopfølgning samt analyse 

Du refererer til lederen Finansafdelingen og du bliver en del af afdelingens ledergruppe på 3 personer

 

Selvstændig, kompetent og en stærk kommunikator

Du har nogle års erfaring med ledelse, herunder at motivere og udvikle medarbejdere. Endvidere har du allerede vist at du kontinuerligt evner at udfordre og udvikle din afdelings systemer, processer og kontroller i takt med ændringer i forretningsgrundlag o.l. 

Du har sans for og forstår detaljerne i komplekse processer på tværs af værdikæden, og kan dermed forsætte vores leverancer af pålidelig finansiel information af høj kvalitet. Vi forventer at du har solid erfaring med Excel og gerne NAV. 

Som person er du samarbejdende, imødekommende og en god formidler, der kan arbejde bredt i organisationen. Du er selvstændig og opsøger selv nye optimeringsmuligheder både internt i afdelingen og på tværs i organisationen. Du kommunikerer ubesværet på dansk og engelsk, både i skrift og tale.

Du har ledelseserfaring fra international virksomhed gerne med en høj grad af kompleksitet. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for det maritime område, men det er ikke et ’must’ -  så længe du kan demonstrere, at du er nysgerrig og har interesse for at opbygge en både helhedsorienteret og grundig forretningsforståelse.

 

Uformelt, engageret og internationalt miljø

Du bliver del af et internationalt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne er stolte af deres virksomhed, og hvor der arbejdes efter fælles mål. Kulturen er kendetegnet ved en uformel omgangstone og et højt engagement. Vi har fokus på en fornuftig work-life balance.

Der er tale om spændende professionelle faglige og ledelsesmæssige udfordringer i et selskab under konstant udvikling, og du bliver en vigtig spiller for i den fremtidige styring og udvikling af regnskabsfunktionen. 

 

Ansøgning

Kan du genkende dig selv i ovenstående og mener du, at du kan gøre en forskel hos NORDEN?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Kristian Wærness på 33 42 05 19 eller mobil 21 71 56 54.

Da vi evaluerer ansøgningerne løbende bedes du sende din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 15. august via nedenstående link.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S, beliggende i Hellerup, er et selvstændigt, børsnoteret rederi grundlagt i 1871 og er således Danmarks ældste rederi beskæftiget med trampfart på verdensplan. Du kan finde yderligere information om os på vores hjemmeside. Begynd evt. her.